De confesións, curiosidades e achados, por Xesús González Gómez (II)

Continuación da parte I

–Foto rectangular (15×10) a cor. Vese un neno que debe ter entre ano e medio e dous anos, nun parque, no reverso, a man: “Lavrence in Greenwich Park”.

–Diversas follas salariais da empresa La Comercial Terrestre y Marítima de Barcelona S. A. do traballador F. S. B., afiliado á S.S. 8/247330, nº libro de Matrícula 8. Antigüedad en la empresa 1-10-48. Cotización 8, categoría profesional: Conductor mecánico. As follas corresponden a maio-xullo 1973.

–Postal na que se ven diversas embarcacións a vela. Enviada por firma ilexíbel a unha tal Bebel (súa filla) o 31-3-61, felicitándolle a Pascua (Semana Santa).

–Folleto 4 páxinas (13×19,50). Portada, a cores, unha muller enriba dun corcel encabritado e fronte dela uns homes airados con paus e estacas.
Abaixo, en letras vermellas:

M. XGG_ilus_10 AchadosLEVRAY
ODIOS VENCIDOS. O debuxo é de Altimida.
Nas páxinas dous e tres “la que todos leen y todos pueden leer: colección princesa”.
Propaganda da novela cuxo título se dá na portada e de tres máis: Romántica, Lucila y el matrimonio e ¿Heredero?, das que se reproduce a portada e se resume a trama.
Páx. 4: Os títulos publicados pola colección e os próximos a aparecer.
Tomos en 8º, a ptas. 4 en rústica con vistosa cubierta en colores, y pesetas 5,50 en tela.
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

–Cromo dunha colección de coches: reproduce un automóbil.
Reover 216 vitesse G.B. Velocidad 174 km/h. consumo 8 l. Potencia 102 cvf Precio 1833814 Ptas.
Reverso: Coches. E tres preguntas
19. A un accidentado que se ha quemado hay que quitarle la ropa quemada
a. Sí
b. No
c. Es igual
La respuesta la encontrarás en el Álbum.
Ediciones Unidas s. a.

–Pousavasos, papel-algodón, do Hôtel du Rhône, Genève.

–Tarxeta que reproduce o debuxo dun neno cunha flor, deseño de Jaklien. E o seguinte texto: “Reconnaissant de la Grâce de mon Baptême, je confesse publiquement ma foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit
Le 21 mai 1978 en l’église paroissiale de Richede
Patrice de Brugade”.
Made in Belgium.

–Un tal D. T. envíalle a Óscar a novela La ley de los similares, e un número de teléfono. Datada o 6 de novembro de 2013.

–Tarxeta en branco e negro (9,5×17) que reproduce unha coñecida foto na que se ve un anxo que vai en bicicleta e fumando. O anxo é unha muller. A tarxeta era a felicitación de aninovo de Alternatives Lokal Radio Zurich, 23-12-86.

–Tarxeta da Fundación Pere Vergès desexando un bo Nadal e un feliz ano 1998.

–Tarxeta (10×20), Reis 2011. Reproduce un deseño dos Reis magos a camelo.
Tres nomes: Herman, Sabine e Nausica, e reprodúcese un fragmento do poema de Joan Maragall El comte Arnau co epígrafe Recordant Joan Maragall.

–Tarxeta (14×9):XGG_ilus_7_1_ Achados Congrès des peuples por la paix. Vienne 5 décembre 1952. Reprodúcese un cadro de Picasso, a pomba da paz rodeada por catro rostros, Reprodución a cores. Reverso:
Pour faire prévaloir l’esprit de négotiation sur les solutions de force

J’approuve la tenue du Congrès des Peuples por la Paix qui rassemblera, sur des objectifs définis en commun, les hommes de toutes tendances et les groupements ou associations de toute nature qui veulent le désarmenent, la sécurité et l’idenpendance nationale, le libre choix de leur mode de vie et la détente internationale
Conseil National du Mouvement de la Paix, 3, Rue des Pyramides-Paris 1e. 10 Frs.
Imprimido: P.P.O., 26 rue Clavel, Paris 19e.

–Carnet da Conféderation Générale du Travail. 1972
Féderation Natrional du Spectacle. 213, rue Lafayette, Paris 10.
Nome de afiliado: data de adhesión:
Profesión: Artiste coréografique.

Nº adherente: selos dos pagos realizados mes a mes durante todo o ano.
Promoción das revistas do sindicato.
Este carne ía acompañado por dous máis:
1) Dispensaires populaires de Paris.
2) Commune de Montsegur. Billet d’entrée Fr. 1 nº 004045.

–Punto de libro da Librairie L’Autre Rive, de Nancy.
Quand un veillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle” Toto
Reprodución dunha foto de
Amadou Hampâté Bâ, auteur de Amkoudlel, L’Enfant Peul et de Oui mon commandant! (Actes du Sud).

–Tarxeta da Escola Esperanza.
Foto dun grupo de alumnos.
Continuïtat.
Confiança.
Escola Esperanza (privada concordada).
Classe 3e.
Reverso: Nom del tutor A Maruja Q.
Nom del cotutor/a.
Horari de visitas, divendres de 4 a 5.
(prévia citació).
C/Nàpols, s/n. BADALONA Tlf.

–Carta dirixida por C. P. desde Las Palmas de Gran Canaria o 17 de xuño de 1993 a Carlos Fisas.

C. P., galego de nacemento, felicita a Carlos Fisas polos seus libros e as súas colaboracións radiofónicas, e demándalle se pode “resolverme el enigma siguiente”:
Hace muchos años, en épocas inmediatamente posteriores a la Guerra Civil del 36, en un pueblecito, más bien una aldea del interior de Galicia y en una escuela rural, mis hermanos y yo, niños todavía tomamos contacto con un libro de lectura escolar titulado ‘El padre nuestro de Fenelón” o algo muy parecido, con ilustraciones y que, en resumen era la narración novelada de la educación de un joven aristócrata francés…, etc.”. Finalmente pídelle se sabe algo deste libro, porque investigou e preguntou e ninguén soubo darlle razón.
A carta foi dirixida á Editorial Planeta á atención de Carlos Fisas. C. P. dá o seu enderezo e teléfonos para que Fisas, se quer, se poña en contacto con el. Digamos que C. P. ten escritos diversos libros sobre temas canarios, así como libros de relatos e colaboracións na revista Aturuxo, Portavoz de la Casa de Galicia de Las Palmas.

–Postal: “Aurora al malo S. Marco. Venezia”, escrita en catalán e dirixida á cantante catalá Guillermina Motta.

–Tarxeta profesional de:
Sebastiano Perez
Lavorazione artisticia vetro a lume – Maschere in cortapesta –Bigiotteria varia
S. Marco –Boca di Piazzo, 1234/A Tel.:.. VENEZIA

–Folleto relixioso, 4. Páxinas.
Mes de María.
Mes del Sagrado Corazón.
Edita: Sociedad Misionera de Cristo Rey.
Av. Las Flores 141, Urb Sta. María.
Chosica – Telf.: 360-0056.

–Carta de embarque de Aeroporto di Firenze.
Reverso: De Florencia a Milán.
verso: Trittici de San Giovenale.

–Albarán dunha libraría grega, data 26 setembro 1971.
Non entendo máis nada. Estaba dentro dun libro da autoría de Julien Gracq.

–Invitación de:
Aixela, Rambla de Cataluña 13, coa colaboración de Veita Audio Electrónica S. A, á sesión de jazz de

Chick Webb
Stromping and the Savoy

Presentará Jordi Suñol.
Viernes 16 de mayo de 1975 a las 20 h.

–Tarxeta postal das ruínas do Convento do Carmo de Lisboa.
Reverso: Expo 98.

–Carta de
Editions d’Art Édouard Pelletan
R. Helleu, libraire-editeur
125, Boulevard Saint-Germain, 125
PARIS VIe
Enviada o 17 de xaneiro de 1938 a alguén cuxo nome non logro descifrar, avisándolle da inauguración e “cette petite exposition”.
Asina Helleu.
Acompañado dunha tarxeta da exposición (4 p. 13×10), de E. Carlègle.
1ª páxina: nome do pintor e reprodución dun autorretrato de perfil.
Galerie Malesherbes, 27, Boul. Malesherbes
Du 24 au 30 Janvier
2ª páxina:

Les Amis de CARLÈGLE vous tient de bien vouloir honorer de votre présence le Vernissage de l’EXPOSITION-VENTE des oeuvres de l’Artiste, qu’ils ont organisé au profit de sa veuve, sur leur collection personnelle.
Ce Vernissage sera inauguré le 24 janvier 1938, à 15 heures par
Monsieur Georges HUISMAN
Directeur général des Beaux-Arts
Páxina 3: Sous le haut Patronage de:
Monsieur le Ministre de l’Instruction Publique
Monsieur le Ministre de Suisse à Paris
Me CAMPINCHI, Ministre de la Marine
M. DAVID-WEILL, Président du Conseil des Musées Nationaux.
M. Henri VERNE, Directeur des Musées Nationaux.
M. Georges DESVALLIÈRES, Président du Salon d’Automne.
M. Maurice DENIS, Membre de l’Institut.
M. le Directeur Générale des Beaux-Arts.
M. Julien CAIN, Administrateur der la Bibliothèque Nationale.
M. Robert Rey, Inspecteur Général des Beaux-Arts et des Musées.
N. CONTENOT, Ancien Président du Conseil Municipal de Paris.
M. DARRAS, Directeur des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
M. Abel FAIVRE, Président de la Sté. des Dessinateurs Humoristes
M. André DAUCHEZ, Ancien Président de la Société Nationale des Beaux Arts.

Cuarta páxina:
BIBLIOPHILES
vous y trouverez
des LIVRES ILLUSTRÉS

SES DESSINS
SES CROQUIS
SES PEINTURES
SES B O I S
SES GRAVURES

Le Résultat intégral de la vente sera remis a Madame CARLÈGLE

–Folleto anunciando unha festa poética e as bases dun concurso de poesía. 4 páxinas (12×16).

FESTA
POÉTICA
DE
SANT MARTI DE RIELLS
DEL MONTSENY

6 DE JUNY DE 1954

Páxinas 2 e 3: Bases
Amb la triple finalitat de contribuir a la memòria de Verdaguer, tan relacionat amb el Montseny, a l’esplendor de la poesia catalana, i a l’obra de la futura abadia de Riells, es convoca un concurs literari, sota les següents condicions:
1ª S’ofereixen:
a) Un premi de 5.000 ptes., a un poema o a un recull de poemes de tema lliure, inèdits o publicats els darrers dotze mesos.
b) Un premi de 2.000 ptes,, a una poesia inèdita que tingui per tema el Montseny.
c) Un premi de 2.000 ptes., a un estudi inèdit sobre Verdaguer i el Montseny, d’extensió mínima de 50 quartilles grans a màquina.
d) Un premi de 1.000 ptes, a un estudi inèdit sobre Guereau de Liost i el Montseny, d’extensió mínima de 25 quartilles grans a màquina.
e) Dos premis d’iniciació, dedicats a poetes inèdits, per valor de 1.000 ptes. cadascun, i
f) A discreci del Jurat, s’adjudicaran accèssits als diversos premis, fins a la quantitat de 2.000 ptes. Qualsevol, premi podrà declarar-se desert, però cap no podrà ésser repartit.
2ª Farà l’adjudicació un Jurat format pels senyors: Mossèn Pere Ribot, Marià Manent, Jaume Bofill i Ferro, J. Mª Boix i Selva, i Joan Triadú, secretari.
3ª Les obres que aspirin a aquests premis s’han de presentar per duplicat, escrites a màquina, excepte les ja publicades, i signades per l’autor. El termini per l’admisió d’originals acabarà el dia 30 d’abril, i s’han d’enviar al President o a qualsevol dels membres del Jurat.
Es farà lliurament dels premis als autors guanyadors en la festa que tindrà Lloc, si Déu vol, a Sant Marti de Riells, el dia 6 de juny de 1954, el programa detallat de la qual serà fet públic oportunament.

Per la Comissió Organitzadora
MOSSÉN PERE RIBOT, PREV.

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE RIELLS DEL MONTSENY
1 DE MARÇ DE 1954

Páxina 4: LAUS DEO

ADRECES:
Craywinckel, 24 (Srs. M. Manent i J. Bofill i Ferro)
Teodora Lamadrid, 44 (Sr. J. Mª Boix i Selva)
Passatge Carolines, 6 (Sr. Joan Triadú)

BARCELONA
42181 · ALTÈS, S. L.

–Os últimos papeis atopados hai pouco máis de dúas (a mediados de febreiro do presente ano 2016) semanas nunha libraría de vello estaban dentro do volume

Obras completas de Fernando Pessoa
POESIAS DE ÁLVARO DE CAMPOS

Edições Ática. A edición é de 1969.
Leva unha dedicatoria:
Pascua de 1971
A Pilarita querida com todo o amor do meu coração.
Manuel
Dentro había:
Un bandeirín (de papel) con asta de arame representando a bandeira de Portugal.
Unha felicitación de Nadal, na que se ve o neno no berce e a nai rezando, máis lonxe, un pastor. Todos estes deseños son con caras de nenos.
Boas festas e Feliz ano novo.

No reverso:
Natal de 1971:
Querido amor meu:
Que o Menino Jesus e a Virgem te protejam e te dêm felicidade, alegria e paz neste Natal e te proporcionem um Ano Novo maravilhoso de bem estar e amor. São estes os meus desejos e espero estar contigo espiritualmente em “la Nochebuena”.
Teu, que te quere e beija docemente

A postal está impresa en España.

–Ora, XGG_ilus_1_1_ Achadostalvez a maior “xoia” que atopei dentro dun libro é a seguinte: unha carta do escritor francés François Coppée a un literato chamado Pierre Gauthier, do que só atopei a referencia de que foi autor dun libro titulado Les voix érrantes. A carta estaba dentro da primeira edición do libro de poemas de Coppée Le Reliquaire, editado por Alph(onse) Lemerre, Libraire-Éditeur, en París, en 1867, e non en 1866 como afirma Wikipedia, que tira o dato da Académie Française. O libro está editado na colección “Format in 8º Jésus”, colección na que se publicaron, entre outros autores, libros de Théodor de Banville, Les Exilés; de Paul Verlaine, Poémes saturniens ou de Sully Prudhomme, Les épreuves (sonnets). Este exemplar de Le Reliquaire, como o exemplar do libro en que estaba a postal do Mouvement dela Paix, como a primeira edición de Silvia, de Emmanuel Berl, con dedicatoria autógrafa do autor, ou a primeira edición de Les frères Durandeau, de Philippe Soupault fora da Biblioteca Daniel Devoto – María Beatriz del Valle Inclán. Como curiosidade, digamos que estes libros custaban a 1,80€ e catro 6€.

Como comprobará o lector, nos libros aparecen toda caste de papeis. Ás veces, o papel que aparece entre as páxinas do é máis importante que este e, demasiadas, postos á venda, os papeis son máis caros que os libros entre cuxas páxinas estaban perdidos ou, valla a palabra, “traspapelados”. Por outra parte, cada un destes papeis, cos seus correspondentes libros, son, en certa maneira, a historia dunha novela que nunca se escribirá. Como historia dunha novela que nunca se escribirá son eses libros que unha persoa manda a outra cunha dedicatoria; libros que un noivo enviou a unha noiva, ou viceversa, un amiga a un amigo, ou viceversa, ou un home a outro home ou unha muller a outra muller e que acabaron, os receptores, vendendo o libro, con dedicatoria e todo. Que pensar? Un home, unha muller, envioulle como mostra de amor un libro que el/a amaba a outro home/muller e este/a vendeuno sen retirarlle páxina da dedicatoria: talvez ese amor, esa amizade acabou para sempre. Como dixen, unha novela.

Esta entrada foi publicada en Achados, GSG, Xesús González Gómez e etiquetada , . Garda a ligazón permanente.