Simone Kahn, dite Simone Breton et puis Simone Collinet e Nora Mitrani: Addenda (I), por Xesús González Gómez

Nesta mesma páxina temos falado e traducido textos de Simone Kahn e máis de Nora Mitrani. O pólas xuntas nesta ocasión non ten como motivo de nada especial, a pesar de que as dúas eran de orixe xudía: Simone Kahn, de orixe occidental ou talvez askenazí; Nora Mitrani de orixe sefardí. Podiamos sinalar outros moitos puntos de contacto entre elas, mais deixemos esa tarefa para os diletantes. Hoxe, o que trae a unión destes dous nomes é engadir algúns textos máis tanto de Simone Kahn como de Nora Mitrani e traducilos ao galego, textos que, directamente, nada teñen a ver co surrealismo.
Simone Kahn, como dixemos no traballo que lle dedicamos, nos anos 1930 pertenceu á ala esquerda da SFIO (Sección Francesa da Internacional Socialista-Partido socialista), á tendencia Gauche Revolutionnaire, que publicaba diversos boletíns, xornais e revistas. Nestes colaborou, a carón do que logo sería o seu marido, o sociólogo Michel Collinet. Con el viaxou a España e á loita do pobo español contra o fascismo dedicou dous artigos publicados na revista L’Espagne Socialiste, da que era secretaria. Na revista La bataille socialiste, que logo se denominaría Gauche Revolutionaire, publicou diversos traballos, que, infelizmente, non coñecemos, só o título é a data de publicación: «Compte rendu du livre Blanqui à Belleville, de Maurice Dommanget» (15 de xuño de 1936); «Je suis un rénegat» (xullo-agosto 1936); «Détresse paysanne et solutions socialistes» (25-22-36); e «Les staliniens contre les révolutionnaires. Qu’est-ce que le POUM? (20-I-1937). Cando esta se converteu en La Gauche Révolutionaire, só demos cun traballo de Simone Kahn, publicado no número 15, marzo de 1937: «Histoire des Russes».
Mais antes destes traballos, Simone Kahn, en 1933, na revista Masses, reunión de diversas tendencias marxistas e anarquistas, todas anti-stalinianas cando non anti-bolxeviques –non podemos «historizar» nin o movemento nin as publicacións de Masses, que tamén publicaban a revista Spartacus e a colección Cahiers Spartacus (unha insuficiente, partidista, ás veces desinformada introdución sería o libro de Christopher Bourseiller Histoire générale de l’ultragauche, Paris, Denoël, 2003; e senón busque o lector en google –e sobre la Gauche Révolutionnaire, na web Bataille socialiste, que se ben está en francés maioritariamente, contén unhas excelente páxinas españolas). O movemento Masses, en 1933-35 estivo en contacto nas conversas que conduciron á creación de Contre-Attaque, ben que finalmente non chegou a adherirse ao movemento liderado por Bataille-Breton. Sábese que xentes de Masses (Michel Collinet, Michel Leiris, Aimé Patri, Gaston Ferdière, etc.) mantiveron conversas con Bataille e o Cercle Communiste Démocratique de Boris Souvarine (que editaba a revista Critique sociale, á que foron a parar algúns surrealistas despois da ruptura da época do Segundo Manifesto do surrealismo). Marina Galleti, en La comunità “impossibile” de Georges Bataille (Turin, Edizione Kaplan, 2008), explícao moi ben no segundo capítulo do libro: «Ai margini del Cercle communiste démocratique: il corso di sociologia dei groupes d’études “Masses”». Non temos tempo de resumir polo miúdo este capítulo, pero deixemos falar un pouco á Galleti: «In questo ulteriore riassestamento del comitato di redazione affluiscono nella rivista di Lefeuvre nuovi membri: collaboratori della “Critique Sociale”, tra cui vanno segnalati, oltre a Pierre Kaan e Michel Leiris, già presenti in “Masses”, Paul Bénichou, Jean Dautry, Édouard Liénert e, in forma meno esplicita, Simone Weil; aderenti al Cercle communiste démocratique, come Aimé Patri e Jean Prader; infine intellettuali di provenienza diversa, alcuni dei quali si troveranno in qualche modo a fianco di Bataille: Gaston Ferdière che in Contre-Attaque farà parte, con Bataille, Jean Dautry e altri, del “Bureau provisoire” del Comité contre l’Union sacrée, Michel Collinet che sarà presente come uditore alle riunioni di Contre-Attaque, Simone Kahn, il poeta Marcel Martinet che, con Gaston Ferdière e Jean Dautry, aderirà a Contre-Attaque, infine il giovanissimo Maurice Nadeau». Como percibirá o lector, ex-surrealistas, futuros surrealistas, peri-surrealistas, etc. participaban en Masses e en Spartacus, así como, xa o anotamos, no Cercle Communiste Démocratique. Anotemos o nome de Paul Bénichou, o gran crítico a quen os seus «colegas» universitarios sempre lle reprocharon a súa admiración e atracción polo surrealismo (era, por outra parte, grande amigo de Ferdinand Alquié); e digamos que Patri pertenceu desde o principio a Masses. Outro día falaremos destes dous e das súas actividades na periferia do surrealismo, ou no surrealismo, no caso de Patri, con máis atención.
En Masses, fundado por René Lefeuvre (gran pope da ultra-esquerda en Francia, antes e despois da Segunda Guerra Mundial), colaboraron ex-surrealistas e amigos dos surrealistas, tanto na xeira de ante-guerra como na de posguerra. En anteguerra, os mencionados Aimé Patri (que tamén usaba o pseudónimo de André Ariat; por certo, é o gran «especialista» tanto en Masses e como en Spartacus sobre España), Michel Leiris, Paul Bénichou, Gaston Ferdière, Jacques Viot, etc. E entre os seus colaboradores estaban os nomes de Victor Serge, Henry Poulaille, Kurt Landau (asasinado polos stalinistas en España, a súa muller Katia –de nome Julia Lipschitz– casaría despois con José Balboa, o radiotelegrafista da armada española que informou do golpe de estado militar en 1936 ao goberno republicano, por certo, galego de nación. Outro galego de nación, Daniel Sueiro, escribiu un excelente libro sobre el, La flota es roja, que na wikipedia, na bibliografía, nin citan), Henri Leconte, Jean Luc, etc., e un tal «Juan Rústico», así, en español, pseudónimo que non sei a quen agachaba, e que fai unhas excelentes crónicas do desastre do proletariado alemán fronte a Hitler, e Régis Missac, redactor-xefe do mensual Les Primaires, no que Simone Kahn publicaría o seu grande escrito sobre Wilhelm Reich (ver nesta mesma web).
Como información, diremos que a xeira de Masses que vai de 1945 a 1949, se ben conta con colaboradores da xeira anterior como Patri (tamén co pseudónimo de Ariat), Michel Collinet, Lefeuvre, claro, Victor Serge, etc. engade nomes novos, como o gran Jean Malaquais, os españois, procedentes do POUM, Juan Andrade e Ignacio Iglesias, como crítico de cinema Jean Mitry e como crítico literario Paul Morelle, quen acabaría de xornalista en Le Monde, xornal no que cando a morte de Aragon publicou un artigo-panfleto ao vitríolo sobre tal personaxe, Jacques Prévert, etc…
Foi na primeira xeira de Masses que Smone Kahn entregou a única colaboración súa, que saibamos, a non se que se agache baixo algún pseudónimo, nesta revista. Trátase dunha recensión da novela de André Malraux, A condición humana, aparecida no número 12, 25 de decembro de 1933. Digamos que este é un número case acaparado por Aimé Patri, que publica tres colaboracións: «Lóxica e dialéctica materialista», co seu pseudónimo de André Ariat, «Onde está España?», sobre a situación política española do momento, e «A insurrección anarquista», sobre as insurreccións anarquistas en España nos anos 1932 e 1944, como Aimé Patri.

LA CONDITION HUMAINE
Por André Malraux (N.R.F. édit.)

A vila está somerxida na noite. Por todas as partes a revolución roxe. As multitudes están alerta, as fábricas baleiras, os edificios de comunicacións ocupados. O pobo chinés esta disposto a se bater, a seguir o exemplo ruso. Escoita a voz da III Internacional. Polo órgano do Kuomintang, a burguesía chinesa, ela mesma manipulada polo capitalismo internacional (inglés e francés), intenta frear o movemento popular do que quixera servirse e cuxos xogos se derruban. É necesario tomalo todo ou perdelo todo. Os revolucionarios prepararon a insurrección, están armados e só esperan o sinal; as masas só piden seguilos. Mais están organizados no Kuomintang. É necesario saír del e baterse como os máis decididos e os máis lucidos o perciben? A Internacional decide outra cousa. Dá a orde de entregar as armas ás tropas de Chang-Kai-Chek. Desarmadas polos mesmos que elixiran como defensores, as masas populares son esmagadas, torturadas, decimadas.
Velaí o acontecemento. É o verdadeiro tema do libro? O título responde non. O tema verdadeiro son as agonías da dor e da morte, do amor e do odio, do sacrificio e da crueldade que, de principio ao fin do libro –da vida– desfiguran as criaturas humanas. Homes que as súas forzas ou os seus fracasos trouxeron aquí, outros que se encontran como a planta onde caeu o gran, axítanse arredor deste acontecemento, punto de conflagración en que os destinos do mundo se enfrontan. Uns, que abrazaron a causa da miseria humana, outros que se insiren como os grans de area nunha praia, outros, instrumentos moi precisos de intereses sociais definidos, outros finalmente empurrados pola singularidade misteriosa da súa complexidade interior son arrastrados, enguedellados, triturados nas engrenaxes da máquina que algún deles pensan dirixir, que algúns non perciben.
Tchen mata como se ama, para se descubrir e para se dar, para fertilizar cos eu sangue a acción e o pensamento revolucionario. O barón Clappique evádese en imaxes barrocas, quere negar esta vida que o fixo feo e grotesco, á súa vez enmascáraa e véngase afogando nun mesmo absurdo inapelábel a sombra do que sufriu e do que fai sufrir. Ferral, o gran capitalista francés, detenta, político e financeiro, algúns dos resortes internacionais que deitan millóns das carcasas humanas marelas, negras ou brancas, no muíño das flutuacións, dos valores burgueses, Ferral, o civilizado, presidente da Cámara de Comercio Francesa (que «empregará» a Chang-Kai-Chek). Ferral coñece a agonía da derrota e da humillación diante dunha muller coqueta e burlona. Hemmerlich é a miseria internacional. Nacido belga, soldado francés fracasado en Shangai, ridiculizado desde o seu nacemento por unha nai bébeda, sería completamente rexeitado se non existisen unha muller sacrificada e un neno enfermo que, por unha malicia suprema do seu destino, o despoxan da «única dignidade que lle quedaba»: o dereito a se facer matar pola revolución. Kyo e May ámanse, un mestizo, unha alemá, dous revolucionarios. Chegados ao punto culminante dunha civilización, punto en que esta civilización ao se unir con outra que aínda non alcanzou, asumindo a hercúlea tarefa de herdar da unha creando a outra, ámanse coas aflicións de dous seres libres que, por querer facer partícipes a todas as forzas ideais e sexuais que se exercen neles, só conseguirán verdadeiramente encontrarse na idea común e diante da morte. Gisors, o antigo pensamento chinés que xerou na persoa do seu fillo Kyo a xove revolución, o pensamento vivificado polo amor paterno, Gisors é a antena sutil que capta os resortes secretos dos que se axitan arredor sa súa fecunda ilusión. Gisors sobrevive, mutilado mais eterno. O pensamento e o amor dunha muller maltratadas por dores que flotan sós na extremidade do camiño que a matanza recubriu de cadáveres.
Do máis grande ao máis humilde, os homes son grans de trigo que voan en poeira baixo a trilladora feroz que alimenta os explotadores. E estes mesmos non están ao acougo do veleno que esparexen. Uns e outros non se elevan por riba desta «condición» máis que pola busca apaixonada dunha forma de dignidade, relixión, pensamento, amor, revolución, que reducira, nunha convulsión de orgullo a custo da súa propia vida, o instrumento do seu martirio a converterse no da súa grandeza.
Esta grandeza é tamén a deste libro que non produce riso nin sadismo autorizado de garda ou de xeneral, nin da ferocidade inconsciente e satisfeita dos soldados e dos rebeldes. Os corpos mancados manéxanse a culatazos e a patadas nas costelas, os corpos sans son mergullados vivos nas caldeiras da locomotora.
Os Conquistadores [a anterior novela de Malraux] era algúns espíritos altivos enfrontados coa aventura histórica. Malraux tirou proveito das leccións que lle deu Trotski (1). No entanto, Trotski equivocaríase ao recoñecer na novela «a súa» política. Aínda que o personaxe simpático da novela sexa esta vez un membro da oposición, aínda que os burócratas da Internacional sexan restabelecidos nas súas fisionomías verdadeiras de «estranguladores» da revolución, e os acontecementos no seu desenrolo histórico, o pensamento non é conforme ao materialismo histórico. Malraux vincúlase a esa liña de intelectuais que a sociedade da que saíron rexeita aos confíns das súas contradicións, cuxo pensamento para subsistir non pode máis que enfrontarse co que o xerou. Insírese na descendencia rimboldiana de escritores franceses agarrados á desesperación pola disociación do mundo en que viven e que se viran apaixonados cara ao que cando menos non coñecen: a transformación social. «É a traxedia de dous camiños excluíntes entre si», di del Erhenbourg. É precisamente nesta encrucillada de camiños que o artista do noso tempo pode encontrar a forza que lle dará o seu sentido e ofrecera a súa substancia: a da revolución proletaria.

SIMONE KHAN
Masses, nº 12, 25 de decembro de 1935, p. 14.

Imponse, por certas frases de Simone Kahn, o famoso no comment. O seu outro escrito, que se dará a continuación, apareceu… en español. E o órgano que o publicou non tiña maior transcendencia alén da vila, daquela pequena vila, en que se publicou.
Este artigo seu, aparecido en dúas partes, en dous números, publicouse en Baluard de Sitges. Órgan del «Comité de defensa de Sitges». Este semanario, nacido en 1901, fora intervido polo POUM despois do 18 de xullo de 1936. Cando Michel Collinet e Simone Kahn, como membros da Gauche Revolutionnaire viñeron á España en guerra, pasaron por esta, daquela, pequena vila barcelonesa, na que, como confesa Collinet nun artigo («Al pasar la frontera») publicado no nº 1467, 19 de setembro de 1936, pasara unha pequena tempada había catro anos: foi precisamente nesa tempada, nesa viaxe, que Michel Collinet e Simone se coñeceron. Neste mesmo número, na páxina anterior, a número 2, Simone Kahn asina un traballo que ocupa toda a páxina. Como a tradución goza dunhas características especiais, entregamos o artigo na versión española publicada no devandito semanario, versión que, sospeitamos, foi realizada por un deses obreiros autodidactas que foron, no seu día, orgullo do movemento obreiro mundial, polo que reducimos a nosa intervención á corrección do que son evidentes grallas de imprenta:

La Fábrica de Cemento de Fradera bajo el control de los obreros (2)
Un hecho de importancia económica y social muy grande acaba de encontrar lugar en nuestra región: La fábrica de cemento de Vallcarca, de la cual el propietario o más bien los propietarios han huido frente al movimiento popular, está en posesión y bajo la dirección de los obreros, que han formado un Comité de fábrica. Veamos lo que es la fábrica, después cual será su nuevo régimen.
Fundada en 1898 por José Fradera, en un lugar excepcionalmente favorable a causa de su situación y de su composición geológica, la pequeña fábrica de cemento natural, ha llegado con el tiempo a ser una majestuosa fábrica con todos los medios más modernos y científicos de explotación electrificada desde el año 1914.
Sacaba en tiempo normal 80 toneladas de cemento por día, de las cuales 60 de Porland (Cemento Artificial) y 20 de cemento natural. Servía su clientela únicamente española por medio de tres barcos y un remolcador, asegurando los servicios regulares, entre Mallorca y Barcelona de una parte, y de la otra todo lo largo de las cuestas Ibéricas hasta en el País vasco. Es uno de estos barcos que se ha hundido en el Guadalquivir para taparles a los fascistas el puerto de Sevilla.
La fábrica de Vallcarca está situada en un lugar magnifico, a 5 quilómetros de Sitges, a orilla del mar, y de la vía férrea. La cantera en la cual se aprovisiona, 2 quilómetros más lejos, está sobre una altura que dispensa de muchos gastos el transporte de la materia prima. Por lo cual se utiliza muy favorablemente la pendiente existente, donde van sobre raíles, y eléctricamente, trenes miniatura.
La piedra que se encuentra en esas canteras tiene el don de composición exactamente la misma que la del cemento, lo cual da mucha facilidad y no hay necesidad de recurrir a mezclas y artificios, como se libran la mayoría de Fábricas de cemento artificial. Su composición es la siguiente: 22 % de Sílice, 6’5 % de Aluminio, 3’5 °/o de Hierro, 63 % de Cal, 1,7, de Anhydrido Sulfúrico, 1,8, de Oxydo de Magnésium, y 1,5, de Agua. Se utiliza igualmente para fabricar el cemento natural, que es hecho en inmensos Hornos verticales en nombre de 14 y de a donde salen vapores sofocantes de Anhydrido Sulfúrico.
La piedra es precipitada por el volcamiento de las vagonetas dentro de Moledores muy potentes, de donde sale hecha trozos, que seguidamente caen en los Silos, colándose dentro de nuevos trituradores. Cuando la piedra está reducida en pequeños trozos, se le hace un primer escogimiento de calidad destinada a preparar la composición perfecta del cemento, donde el contenido es científicamente estudiado en un laboratorio químico, y la resistencia, el quiebro, la flexión, la perforación, etc., en un laboratorio de física disponiendo de aparatos especiales.
En efecto, después de trituradura completa y reducción progresiva en pólvora, la piedra a cemento es mezclada con el agua que la transforma en pasta, de a donde se hace un relevamiento todos los 30 minutos, para modificar la mezcla, según que contiene más o menos de arcilla, de sílice, de cal, la composición final, estando rigurosamente establecida, y siempre la misma.
Esas operaciones se efectúan dentro de enormes Silos, mezcladores animados de un movimiento envolvente continuo. La pasta es conducida del uno al otro por arroyos inclinados que sillonan esa parte de la fábrica, como los raíles sillonan la otra.
Después es traída dentro de Hornos gigantescos —uno de estos alcanza 105 metros de longitud, y es el más grande de España—, en donde es deshydratada y calcinada a una temperatura de 1500°C.
El producto de la operación, son pequeñas piedras gris, que se llaman clinkers y que nada más han de estar de nuevo reducidas en pólvora, para constituir el verdadero cemento industrial. Se mete entonces, siempre a máquina, en unos sacos preparados, y cerrados, en donde es insuflado por una corriente de aire, y los sacos de 50 quilos se amontonan en la reserva.
Casi todas las operaciones se efectúan mecánicamente, movidas por una maquinaria eléctrica de 25.000 voltios, y de 5.000 HP. No obstante la fábrica emplea 750 obreros. Una ciudad de habitaciones, se encuentra casi en el patio, como igualmente una escuela muy bien emprendida, pero una pólvora blanca, recubre todo lo que está a su proximidad.
La iglesia, ya empezada algunas veces e interrumpida por las peripecias políticas, ha quedado en un paro definitivo después de Julio.
Examinaremos en un próximo artículo, el funcionamiento económico de la empresa actual, y la manera de como piensan nuestros camaradas organizarla de aquí en adelante.
El sindicato ha decidido abandonar la U.G.T. para ingresar en la C. N. T.
El Comité de fábrica tiene proyectos técnicos y sociales, que examinaremos la semana próxima.

SIMONE KAHN

La Fábrica de Cemento de Fradera bajo el control de los obreros
La cementaría Fradera está ahora dirigida por dos comités. Un Comité administrativo localizado en Barcelona en donde cumple el trabajo de cuestiones comerciales y financieras de la fábrica: se componen de tres miembros eligidos por unos 35 empleados (de los obreros de la fábrica dos nada más han sido despedidos por oponer resistencia al nuevo régimen).
La administración era antaño dirigida por los cuatro hijos del patrono; lo cual la dispensaba de altos funcionarios, los pequeños con o sin entusiasmo se conforman al nuevo estado de las cosas.
El negocio era una sociedad anónima; las acciones estaban repartidas entre los miembros de la familia Fradera y por consiguiente es muy fácil el poder requisarlas, y es precisamente lo que quieren los obreros pero la Generalidad desearía que nos limitemos al control, así es que este asunto está aún pendiente y queda por resolver. Esperando su solución, las sumas necesarias a la marcha de la empresa son avanzadas por la Comisaría General de Finanzas, con la autorización de la Generalidad. Un delegado de los escritorios está en comunicación constante con el consejo Económico.
El otro Comité que es el Comité de fabricación se encuentra naturalmente en Vallcarca, en la fábrica, y tienen con el Comité de Barcelona una ligeración cotidiana. El trabajo está organizado por sectores técnicos y cada sector nombra un delegado ante comité de fábrica (siendo este Comité el sector jefe) y para los que trabajan de una manera continua de día o de noche hay un delegado por cada turno; por lo cual asciende a 35 el número total de delegados de sectores. Estos últimos son responsables de la buena marcha del trabajo y están en unión constante con el Comité.
Los salarios eran antes del mes de julio de: 5’15 Ptas. el más bajo es decir el del obrero de las canteras, y ascendían a 11’25 para los moledores, a 15 a los empleados de los laboratorios, a 16 los vigilantes de hornos, de 12 a 16 para los mecánicos lampistas, carpinteros. 150 mujeres están ocupadas en la reparación de los sacos, al precio de 175 los 25.
El salario de base ha sido elevado a 10’90 Pts. los otros han quedado sensiblemente los mismos. La intención del Comité es de mantenerlos tal como están, y cuando la fábrica haya tomado su funcionamiento normal (no funciona nada más que 60 % de su potencial producción) o rinda más, entonces se proporcionarán los jornales a la cifra de negocios.
La semana de trabajo que era de 48 horas, bajó en junio a 44 h. ahora es de 38’20 (cifra fijada por razones técnicas); el trabajo de noche es remunerado a razón de una aumentación de 20 % y el trabajo del domingo de 50 %.
El personal técnico ha sido muy poco cambiado, solo dos empleados superiores y seis encargados han rehusado colaborar en la nueva organización y se han marchado.
Fradera era un patrono laborioso y dictatorial, hacía reinar un verdadero terror sobre su personal, había fundado un sindicato amarillo, y el obrero que sorprendían leyendo algun diario obrero era inmediatamente despedido.
El sindicato de la U. G. T. fundado en marzo, recogió inmediatamente 700 adhesiones pero la elección de la central no era libre. Fradera después de una huelga importante en 1931, consagró a la C. N. T. un odio irremisible y toleró la U. G. T. contando con la intervención de los jurados paritarios; después de cinco años de verdadero terror patronal, y forzado por las circunstancias políticas generales. Esas condiciones explican fácilmente el reciente traspaso del sindicato de una central a otra.
Al pie de la iglesia, se extiende triste y polvoroso y aun si acabar un grupo de casas en las cuales viven un centenar de familias, aparte de eso hay también muchos obreros que trabajan en esa fábrica que vienen de Villanueva, Sitges, Garraf, etc.
El alquiler de las pequeñas casas que era de 2 a 8 pesetas por semana, ha sido rebajado el 50% como todos sabemos y así el precio queda de 1 a 4 pesetas por semana, según su amplitud.
Una enfermería y un dispensario así como también un enfermero están incluidos en la ciudad, aparte de eso hay un médico que va a esa cada día de 12 a 14 h. Después de esto hay en la población una clínica quirúrgica. Menos el dispensario que era gratuito, los gastos de partos y enfermedades eran hasta hoy pagados por el enfermo el mismo; ninguna asistencia era precavida. Inútil de decir que todo está ahora arreglado de otra manera, es decir muchísimo mejor.
El Comité se propone instalar baños-duchas y W-C. modernos al servicio de los obreros y un garage de bicicletas para los que vienen de lejos. En el punto de vista técnico quiere introducir en la fábrica 18 silos y dos calcinadores último modelo, que permitirán reducir la consumación del carbón y de aumentar el rendimiento. El trabajo se cumple excelentemente y no es dudoso que los trabajadores de la fábrica lleguen vencer todas las dificultades que puedan presentarse, pues como decía uno de ellos:
«Ahora todo el mundo tiene el mismo interés, y todo el mundo está de acuerdo para hacer andar la barca».

SIMONE KAHN
Baluard de Sitges. Òrgan del «Comitè de Defensa de Sitges», nº 1468, 26 de setembro de 1936, p. 3.

En fin, estes son todos os escritos, sumados os que se traduciron na entrega que a ela dedicamos hai xa tempo nesta mesma web, de Simone Kahn que puidemos, até o de agora, atopar. Sabemos que existen oito cartas súas a Boris Souvarine (Souvarine. Boris Souvarine, papers 1915: 1984: Guide, University de Harvard, Cambridge, Massachussets), e a Maurice Dommanget, como sabemos que as cartas que lle enviou a Breton de momento non se encontraron: esperemos que algún día, non moi afastado, alguén as encontre, a non ser que Breton as destruíse. Para acabarmos, unha anécdota de como as gastan algúns «historiadores». Gilles Morin e Gilles Richard dirixiron un volume, Les deux France du Front Populaire, publicado no 2008 polas edicións de L’Harmattan. Entre os múltiplos traballos que inzan o libro hai un, de Séverine Liatard titulado «Autour de la Gauche Révolutionnaire: des femmes en politique au temps du Front Populaire». Despois de consignar o nome e quen eran as mulleres desta agrupación política, cando cita a Simone Kahn, en nota –a 11–, escribe: «Non atopamos ningunha información sobre Simone Kahn». Iso no 2008, tres anos despois de que se publicase a súa correspondencia con Denise Lévy, logo Denise Naville, nas Éditions Jöelle Losfeld, e é que existen demasiados/as historiadores/as idiotas, no sentido etimolóxico da palabra: persoa privada de habilidade profesional.

NOTAS
(1) Refírese Simone Kahn á recensión de Os conquistadores publicada por León Trotski en 1931 co título «A revolución estrangulada», así como a posterior resposta do ruso a unhas declaracións de Malraux, «Da revolución estrangulada e dos seus estranguladores. Resposta a André Malraux», ver, L. Trotski, Literatura y Revolución 2, París, Ruedo Ibérico, 1969, pp. 139-147 e 157-163.
(2) Unha vez reproducido este artigo de Simone Kahn, atopámolo na revista La Révolution Espagnole. Édition française hebdomadaire du Parti Ouvrier d’Unification Marxista P.O.U.M., ano 1, nº 5, 7 de outubro de 1936, co título «Une cimentière sous la gestión ouvrière», mais sen ningunha sinatura. Cambia, porén, o inicio: traducimos da versión (sic) francesa: «Unha empresa socializada é algo banal hoxe en España, e sobre todo en Cataluña. O azar permitiu aos redactores de La Révolution espagnole visitar unha; aproveitamos esta visita para expor aos obreiros franceses o resultado da nosa enquisa.// Vexamos agora o que é a empresa, veremos logo o seu novo réxime.// Perto de Barcelona, á beira do mar, foi fundada en 1898 por José Fradera…», logo continúa o mesmo texto que na «versión» española. Hai que avisar que este semanario do POUM tiña como administradora en Francia a Colette Audry, pertencente tamén á Gauche Revolutionnaire e compañeira dela na Federación do Sena. Mantemos, porén, a versión española.

Esta entrada foi publicada en GSG, Nora Mitrani, Simone Kahn, Traducións, Xesús González Gómez e etiquetada , , . Garda a ligazón permanente.

Unha resposta a Simone Kahn, dite Simone Breton et puis Simone Collinet e Nora Mitrani: Addenda (I), por Xesús González Gómez

  1. Pingback: Simone Kahn, dite Simone Breton et puis Simone Collinet e Nora Mitrani: Addenda (II), por Xesús González Gómez | Xalundes

Os comentarios están pechados.